VIK Vision Framtid

 
Vilhelmina IK
 
Hockey
 
" Vision Framtid "
 
 
Innehåll:

 

         1. Historia – Nutid – Framtid                 sid 1-2

         2. Allmänt…                                       sid 3-4

         3. Tre kronors hockey skola                  sid 4

         4. U-10                                             sid 5-6

         5. U-12                                             sid 7-8

         6. U-14                                             sid 9-10

         7. U-16                                             sid 11-13

         8. Juniorlag                                        sid 14-16

         9. Damlag                                          sid 17-18

         10. A-lag                                           sid19-

 

 

Vilhelmina Hockeys Framtid

 

              - en policyförklaring

 

 

Säsongen 1994 – 95 togs den första policyförklaringen fram för Vilhelmina Hockey. Den blev allmänt känd som ” Vision 2000”.

Bakgrunden till den var en fortbildningsdag för ledare inom Vilhelmina Hockey i Ö-vik under ledning av Modo Hockey . Dagen upplevdes mycket positivt av alla och styrelsen fick en mängd uppslag som resulterade i en arbetsgrupp som fick benämningen sportkommite som skulle utarbeta materialet.

Tyvärr så har ”Vision 2000” glömts bort under åren. När det så blev aktuellt igen med en informationsträff under rubriken ”Barn i förening” genom SISU våren 2003, så insåg deltagarna att Vilhelmina Hockey redan hade färdigt material men att det behövdes en revidering av

”Vision 2000” för att kunna använda det igen.

Det arbetet gjordes redan samma vår samt vissa ändringar och kompletteringar 2008. Det  färdiga resultatet håller du nu i din hand.

Låt oss nu hoppas att detta blir det material som det är tänkt att vara, nämligen mål och riktlinjer för Vilhelmina Hockey mot framtiden.

 

Ansvaret ligger på styrelsen att målsättningarna efterlevs!

 

 

 

Målformuleringar VIK - Hockey

 

 

Historia

 

Ishockeyn är sedan länge en naturlig del av Vilhelminas idrottsutbud. Ett utbud vars omfång och kvalitet av naturliga skäl skiftat genom åren.

Vid ishallens tillkomst ändrades förutsättningarna positivt för hockeyns del vilket fått verksamhetens omfång att öka betydligt men hur är det med kvaliteten?

 

Nutid

 

Idag finns en verksamhet med A-lag, dam/tjejlag, U-16, U-14, U-12, U-10, samt Tre kronors hockey skola.

Till alla lag finns då diverse ledare samt en styrelse för

hela verksamheten. Dessutom finns det flera arbetsgrupper som har ansvar för olika delar av den totala verksamheten.

 

Framtid

 

Framtiden för Vilhelmina Hockey måste vara en bred ungdomssatsning där alla som vill får vara med.

Vilhelmina bör ha ett representationslag som ligger i toppen av den serie man spelar i.

Att skapa ett juniorlag för att få en naturlig övergång från U-16 till A-

lag. Om spelunderlag finns.

Juniorlaget kan med fördel skapas genom samarbete med andra inlandsklubbar och med högstadie-, gymnasieskolan.

En regelbunden utbildning av våra ledare och tränare måste komma till stånd.

Våra spelare måste även utbildas i sättet att vara ”ett föredöme”.

 

 

 

 

 Allmänt

 

VIK-hockey skall varje säsong:

 

-    utbilda föreningsdomare i början av säsongen,
   ( alla U-16 spelare)

-          utbilda funktionärer i sekretariat, ismaskin etc

               -    ledarträffar en gång/månad               

-          anordna tränarträff snarast efter säsong, mars månad, för att planera nästa säsong

-          tränare, lagledare och materialförvaltare skall vid säsongsavslut utvärdera säsongen samt presentera planer för nästa säsong och lämna till sportgruppen och styrelse.

-          varje lag skall ha ett föräldramöte/ säsongsupptakt, obligatorisk närvaro av förälder ( engagera nya ledare och funktionärer)

-          styrelsen skall presentera föreningen samt hur sektionen fungerar vid upptaktsträff för föräldrar, spelare och ledare, (organisation, inriktning, målsättning, vision framtid samt policy för fairplay och respekt, VIK: s trafikpolicy och                         

krishanteringsplan, ekonomi, planering av säsong)

-          styrelsen skall informera medlemmar om att det finns möjlighet att sälja/köpa begagnade sportartiklar på VIK kansli.

-          mycket viktigt är det att tränare/ ledare/materialförvaltare skall ges möjlighet till fortbildning

-          styrelsen skall verka för rekrytering av ledare och tränare

-          varje lag skall utse funktionärer till de olika arbetsuppgifter som åläggs respektive lag tex kioskansvarig, ismaskinsförare dataansvarig på lagsidan på hockeyns hemsida, samt till arbetsgrupperna  etc.

-          lagkaptensutbildning skall genomföras i oktober för U-14, U-16, dam/tjejlag, J-lag samt A-lag

-          varje lag skall i början av säsongen gå igenom de ordningsregler som gäller på Tjärnvallen

-          varje lag ansvarar att läktare städas efter match samt kontroll av omklädningsrum

-          träningen är Ej avslutad förrän alla lämnat omklädningsrummet

-          klubben skall verka för att lagen ges möjligheter att utbyta idrotter med andra idrottssektioner

-          fadderverksamhet A-lag - pojklag

-          tränarträff/lagledarträff 1 gång/ månad under säsong

-          ingen alkohol får förekomma före, under eller efter matcher

-          alla ledare skall medverka till att det sprids en positiv anda mellan lagen

-          uppträdande på läktaren skall vara föredömligt

-          alla spelare/ ledare skall verka för att föreningens positiva bild stärks ute i samhället

-          påminna om att i klubbdressen representerar du föreningen

-          utse domarrepresentant

 

Det åligger styrelsen att ovanstående efterlevs och att utvärdering sker

 

 

Tre kronors hockeyskola( 6-7 år)

 

Skall vara en introduktion till fortsatt ishockeyspel. Skall bestå av en möjlighet att träna skridskoåkning samt att få spela ishockey enligt Tre kronors hockeyskolas intentioner.

Skall vara kravlöst, prestations fritt och bygga på glädje och spontanitet.

 

Till Tre kronors hockeyskola skall det finnas en huvudansvarig samt helst

2 st skridsko tränare. Till övriga ledare rekryteras föräldrar.

Ansvaret för denna verksamhet ligger på styrelsen.

 

OBS Viktigt att rekrytering sker i skolorna i samband med säsongsstart.

Film skall finnas på kansliet som kan visas i samband med rekryteringen.

 

 

 

 

  

U-10

 

Målsättning:              

- Skall deltaga i inlands ligan

- Alla skall prova olika platser i laget

- Alla skall spela ungefär lika mycket inom laget

- Ingen toppning

- Duschning efter match och träning

-          Bör genomgå ett träningsläger på hemmaplan per säsong

-          Spelarna skall lära sig att umgås samt att känna till hur ett hockeylag fungerar och lära sig att följa uppsatta regler

-          Arrangera föräldrautbildning i studiecirkelform under träningspassen

-          Tränare/ledare/materialförvaltare skall ges möjlighet till fortbildning

-          Tränare, lagledare och materialförvaltare skall vid säsongsavslut utvärdera säsongen samt presentera planer för nästa säsong och lämna till sportgruppen och styrelse.

              

 

Organisation:

-          Till U-10 bör det finnas 2 st ansvariga istränare, 1 ansvarig lagledare och 1 ansvarig materialförvaltare

-          Alla ledare skall medverka till att det sprids en positiv anda mellan lagen

-          Utse funktionärer till de olika arbetsuppgifter tex kioskansvarig, ismaskinsförare, dataansvarig för lagsidan på hockeyns hemsida samt arbetsgrupperna

Ansvar:

-          Laget ansvarar att läktare städas efter match samt kontroll av omklädningsrum.

-          Tränaren skall informera spelarna så de känner till de ordningsregler som finns på tjärnvallen.

-          En ledare skall finnas i omklädnings rummet efter träning för att motverka gruppbildning och mobbing.

-          Träningen är avslutad när samtliga spelare lämnat omklädnings rummet.

 

 

                                      Veckans femma ansvarar för:

-          Städning av omklädningsrum

-          Vara tränaren behjälplig vid träningens början och slut

-          Att motverka gruppbildningar eller mobbning mellan spelare

-          Jobba aktivt för att stärka lagkänslan

 

 

 
Tränings inriktning:

-          Träning skall ske under sept/okt – febr/mars

-          Träningstid förlägges mellan 18.00 – 19.00

-          att i början av säsongen gå igenom de ordningsregler som gäller på tjärnvallen

-          träningen är EJ avslutad förrän alla lämnat omklädningsrummen

 

 
Grundläggande teknikträning
-    Skridskoåkning ( framåt, bakåt, översteg, vändningar, 
     start o stopp)

-          Puckföring

-          Sveppassning

-          Svepskott

-          Passningsmottagning

-          Klubbrytningar

 

Smålagsspel

-          Spel på tvären

-          Genomgång av spelarnas placering

-          1 mot 1 situationer utan baklängesåkning

-          ” Närkampsspel”

 

Mycket koordinationsträning

 

  

 

U-12

 

Målsättning:

-          De skall beredas plats att få delta i lämplig serie utifrån spelarmaterial

-          Alla skall prova olika platser i laget. Dock skall en viss specialisering av målvakter ske

-          Alla skall spela ungefär lika mycket inom laget

-          Ingen toppning

-          Duschning efter match och träning

-          Bör ges möjlighet att deltaga i en cup med alla spelare

-          Ett träningsläger per säsong bör genomföras på hemmaplan

-          Teoripass bör förekomma där bla regel genomgångar sker

-          Tränare/ledare/materialförvaltare skall ges möjlighet till fortbildning

-          Tränare, lagledare och materialförvaltare skall vid  

     säsongsavslut utvärdera säsongen samt presentera planer för

     nästa säsong och lämna till sportgruppen och styrelse.

 

Organisation:

-          Till U-12 bör finnas 2 st ansvariga istränare, 1 ansvarig lagledare och 1 st ansvarig materialförvaltare

-          Alla ledare skall medverka till att det sprids en positiv anda mellan lagen

-          Utse funktionärer till de olika arbetsuppgifter tex kioskansvarig, ismaskinsförare, dataansvarig för lagsidan på hockeyns hemsida samt arbetsgrupperna

Ansvar:

-          Laget ansvarar att läktare städas efter match samt kontroll av omklädningsrum

-          Tränaren skall informera spelarna så de känner till de ordningsregler som finns på tjärnvallen.

-          En ledare skall finnas i omklädnings rummet efter träning för att motverka gruppbildning och mobbing.

-          Träningen är avslutad när samtliga spelare lämnat omklädnings rummet.

 

                                     Veckans femma ansvarar för:

-          Städning av omklädningsrum

-          Vara tränaren behjälplig vid träningens början och slut

-          Att motverka gruppbildningar eller mobbning mellan spelare

-     Jobba aktivt för att stärka lagkänslan

 

  

 

Tränings inriktning:

-          Träning skall ske under sept/okt – febr/mars

-          Alla bör klara teknikmärket i brons (se bif stencil)

-          att i början av säsongen gå igenom de ordningsregler som gäller på tjärnvallen

-          träningen är EJ avslutad förrän alla lämnat omklädningsrummen

 
Grundläggande teknikträning

-          skridskoåkning

-          svepskott och sveppassning

-          backhandsskott/ passning

-          puckföring och dribblingar

-          klubbrytningar

-          passningsmottagning

-          kroppsblockering

-          tekningar

 

Kombinerande övningar och svårare träning.

Tvåmålsspel över hela banan bör dominera spelet.

Smålags spel bör förekomma rikligt.

Enklare individuellt taktiskt agerande.

Spelarnas arbetsområde på banan.

1 mot 1 och 2 mot 1 situationer

Fortsatt koordinationsträning.

Målvaktsträning.

 

 

 

U-14

 

Målsättning:

-          De skall beredas plats att få delta i lämplig serie utifrån spelarmaterial

-          Mer individuell inriktning mot fasta platser i laget

-          Ingen toppning

-          Duschning efter match och träning

-          Bör ges möjlighet att delta i en cup med alla spelare ( ordna egen cup)

-          Ett träningsläger per säsong bör genomföras på hemmaplan

-          Den taktiska träningen bör starta i U-14

-          Att skicka representanter till inlandets sammandragningar, det som kallades Team Lappland

-          Lagkaptensutbildning skall genomföras i oktober

-          Tränare/ledare/materialförvaltare skall ges möjlighet till fortbildning

-          Tränare, lagledare och materialförvaltare skall vid

     säsongsavslut utvärdera säsongen samt presentera planer för   

     nästa säsong och lämna till sportgruppen och styrelse.

 

Organisation:

-          2 st ansvariga istränare, 1 st ansvarig lagledare, 1 st ansvarig materialförvaltare

-          1 representant för ” Team Lappland” eller liknande

-          Alla ledare skall medverka till att det sprids en positiv anda mellan lagen

-          Utse funktionärer till de olika arbetsuppgifter tex kioskansvarig, ismaskinsförare, dataansvarig för lagsidan på hockeyns hemsida samt arbetsgrupperna

 

Ansvar:   

-          Laget ansvarar att läktare städas efter varje match samt                           

     kontroll av omklädningsrum.

-          Tränaren skall informera spelarna så de känner till de ordningsregler som finns på tjärnvallen.

- En ledare skall finnas i omklädnings rummet efter träning för att motverka gruppbildning och mobbing.

- Träningen är avslutad när samtliga spelare lämnat omklädnings rummet.

 

                                                   Veckans femma ansvarar för:

-          Städning av omklädningsrum

-          Vara tränaren behjälplig vid träningens början och slut

-          Att motverka gruppbildningar eller mobbning mellan spelare

-          Jobba aktivt för att stärka lagkänslan

Tränings inriktning:

-          Träning skall ske under sept/okt – febr/ mars

-          Alla bör klara teknikmärket i silver ( se bif stencil)

-          att i början av säsongen gå igenom de ordningsregler som gäller på tjärnvallen

-          träningen är EJ avslutad förrän alla lämnat omklädningsrummen

 

Grundläggande teknikträning

-          puckföring i hög fart

-          flippassning

-          skott i hög fart

-          passning i hög fart

-          blockera skott

-          individuella tekniska moment

 

Vidareutveckla den individuella spelförståelseträningen

-          3 mot 1, 2 mot 2, 3 mot 3 situationer

-          närkampsspel, aggressivt spel tränas

-          träna grunderna i olika typer av försvarsspel och anfallsspel

-          grunderna i femvis spelförståelseträning

-          konditionsträning

-          rörlighetsträning

-          träningen bör inriktas på att befästa tidigare inlärda moment

-          svårighetsgraden och tempot höjs successivt

-          matcherna påverkar övningsvalet

 

Träning under icke seriesäsong:

Under denna del av säsongen bör spelarna syssla med någon annan idrott tex fotboll, simning, brottning, cykling samt de flesta friidrottsgrenar.

Paralellt med detta bör absolut en ishockeyinriktad allmän fysisk träning bedrivas. Denna träning bör också bedrivas i någon form under seriesäsong.

Allmän fysisk träning:

                         Koordinationsövningar bör dominera träningen.

                                   Smidighet tränas bl a genom olika hinderbanor.

 

Huvudprincipen för den fysiska träningen är stor mängd och låg intensistet. Härigenom skapas hållfasthet hos muskler, senfästen och ligament. I slutet av åldersperioden kan man införa lätta belastningar på ca 20-30% av max tex kamrat

som håller emot och bromsar rörelsen, vilken utförs i lugnt tempo med många upprepningar.

 

 

U-16

 

Målsättning:

-          De skall beredas plats att få delta i lämplig serie utifrån spelarmaterial

-          Elitinriktning kan påbörjas i denna åldersgrupp

-          Spelarna skall börja förberedas på de krav som gäller i ett J-lag i fråga om teknik, taktik och fysik samt lagets taktik

-          Målsättningen med träningen bör vara att sträva efter en fulländning av spelarnas tekniska kunnande

-          Här kan också svårare instruktioner, teoretiska och taktiska resonemang införas. Dessa bör ske innan isträning

-          Skall beredas möjlighet att delta i minst 1 cup/ DM

-          Ett träningsläger per säsong bör genomföras hemma alt borta. Sker träningsläger på bortaplan skall laget själv jobba ihop till kostnaderna. Resebidrag kan sökas hos styrelsen.

-          Lagkaptensutbildning skall genomföras i oktober

-          Utbilda föreningsdomare i början av säsongen, (alla U-16 spelare)

-          Tränare/ledare/materialförvaltare skall ges möjlighet till fortbildning

-          Tränare, lagledare och materialförvaltare skall vid säsongsavslut utvärdera säsongen samt presentera planer för nästa säsong och lämna till sportgruppen och styrelse.

 

Försäsongsträning skall bedrivas maj/juni – augusti/ is, 1 –2 ggr/vecka. Sista månaden bör den stegra till 3 ggr/vecka.

 

Organisation:

-          2 st ansvariga istränare, 1 st ansvarig lagledare och 1 st ansvarig materialförvaltare

-          Alla ledare skall medverka till att det sprids en positiv anda mellan lagen

-          Utse funktionärer till de olika arbetsuppgifter tex kioskansvarig, ismaskinsförare, dataansvarig för lagsidan på hockeyns hemsida samt arbetsgrupperna

 

 

 

 

Ansvar:    

-          Laget ansvarar för att läktare städas efter match samt             

     kontroll av omklädningsrum

-          Tränaren skall informera spelarna så de känner till de ordningsregler som finns på tjärnvallen.

-          En ledare skall finnas i omklädnings rummet efter träning för att motverka gruppbildning och mobbing.

-          Träningen är avslutad när samtliga spelare lämnat omklädnings rummet.

 

                    Veckans femma ansvarar för:

-          Städning av omklädningsrum

-          Vara tränaren behjälplig vid träningens början och slut

-          Att motverka gruppbildningar eller mobbning mellan spelare

-          Jobba aktivt för att stärka lagkänslan

 

OBS!!! Viktigt här att också poängtera och upprepa det ansvar spelarna har gentemot yngre spelare, skolan och övriga samhället.

 

Tränings inriktning:

-          Alla bör klara teknikmärket i guld

-          Fortsatt träning av den grundläggande teknikträningen på samtliga moment – träning sker i högt tempo med hög svårighetsgrad

-          Handledsskott/ passning

-          Vidareutveckla spelförståelseträningen ( femmans agerande)

-          Successiv ökning av träning av olika spelsituationer, forechecking, försvarsspel, 3 mot 2 etc

-          Systematisk specialträning

-          Konditionsträning

-          Teknikinriktad mjölksyraträning

-          Rörlighetsträning

-          Svårighetsgraden och tempot höjs successivt

-          Matcherna påverkar övningsvalet

-          Träning i stress situationer under matchliknande former med aggressiva motståndare

-          Styrketräning, allmän och av uthållig karaktär

-          Praktisera tackling

-          att i början av säsongen gå igenom de ordningsregler som gäller på tjärnvallen

-          träningen är EJ avslutad förrän alla lämnat omklädningsrummen

 

 

 

Allmän fysisk träning:

 

Konditionsträning

 

Den maximala syreupptagningen ökar kraftigt, därför bör konditionsträningen bedrivas hårdare än tidigare. Konditionsträning skall bedrivas under hela säsongen för att öka den maximala syreupptagningsförmågan. Träningen bedrivs med en intensitet på 60 – 80% av max beroende på vilken träningsform som används. I första hand används distans löpning på 5 – 10 km. Intervallträning kan också köras med 3 – 8 min arbete och  2 – 4 min aktiv vila, i form av löpning eller bollspel som upprepas 3 – 6 ggr, med en intensitet på ca 160 – 180 pulsslag/minut.

 

Styrketräning

 

Spelarna är också mer mottagliga och lämpliga för hårdare styrketräning MEN beträffande styrketräning med skivstång bör man fortfarande vara mycket återhållsam samt inleda denna träningsform med en lång period av inlärning av rätt lyftteknik. Träningen bör fortfarande bedrivas med lätta vikter i lugnt tempo och med många upprepningar. Målsättningen med styrketräningen skall vara att aktivera alla muskelgrupper med hjälp av muskeluthållighetsövningar. Som belastning vid dessa övningar bör man använda den egna kroppsvikten eller lätta vikter. Ett jämnt och snabbt tempo med 15 – 30 upprepningar som körs i 3 – 6 omgångar. Paus på 1 – 2 min mellan varje omgång. Vikterna bör ligga på 20 - 40% av spelarnas maximala förmåga. Olika styrketräningsformer som kan användas är olika hoppövningar, tex skridskohopp, spänsthopp och flerstegshopp, stationsträning, styrkegymnastik, kraftfyllda lekar, hantlar, medicinboll, modul och skivstång.

 

Rörlighetsträning

 

Eftersom spelarna växer mycket och tränar mycket styrketräning så måste de också träna rörlighetsträning enligt kontraktion – avslappning – töjningsmetoden eller stretchingmetoden för att bibehålla och helst förbättra den naturliga rörligheten i muskler, leder och ligament.

Träningen bör bedrivas på ett allsidigt sätt dvs övningarna bör väljas så att kroppens alla leder arbetas igenom.

 

Individuell träning

 

Den allmän fysiska träningen genomförs mestadels gemensamt men bör även kompletteras med individuell träning utöver den ordinarie. Specialprogram bör göras för målvakterna, framförallt innehållande rörlighetsträning och träning av reaktionssnabbheten.

 

 

 

J-lag

 

Målsättning:

-          De skall beredas plats att få delta i lämplig serie utifrån spelarmaterial

-          Elitinriktning kan påbörjas i denna åldersgrupp

-          Spelarna skall börja förberedas på de krav som gäller i ett

     A-lag i fråga om teknik, taktik och fysik samt lagets taktik

-          Målsättningen med träningen bör vara att sträva efter en fulländning av spelarnas tekniska kunnande

-          Här kan också svårare instruktioner, teoretiska och taktiska resonemang införas. Dessa bör ske innan isträning

-          Skall beredas möjlighet att delta i minst 1 cup/ DM

-          Ett träningsläger per säsong bör genomföras hemma alt borta. Sker träningsläger på bortaplan skall laget själv jobba ihop till kostnaderna. Resebidrag kan sökas hos styrelsen.

-          Lagkaptensutbildning skall genomföras i oktober

-          Tränare/ledare/materialförvaltare skall ges möjlighet till fortbildning

-          Tränare, lagledare och materialförvaltare skall vid säsongsavslut utvärdera säsongen samt presentera planer för nästa säsong och lämna till sportgruppen och styrelsen.

 

Försäsongsträning skall bedrivas april/ maj – augusti/ is, 3 - 4 ggr/vecka. Sista månaden bör den stegra till 6 ggr/vecka.

Organisation:

-          2 st ansvariga istränare, 1 st ansvarig lagledare och 1 st ansvarig materialförvaltare

-          Alla ledare skall medverka till att det sprids en positiv anda mellan lagen

-          Utse funktionärer till de olika arbetsuppgifter tex kioskansvarig, ismaskinsförare, dataansvarig för lagsidan på hockeyns hemsida samt arbetsgrupperna

Ansvar:    

-          Laget ansvarar för att läktare städas efter match samt             

     kontroll av omklädningsrum

-          Tränaren skall informera spelarna så de känner till de ordningsregler som finns på tjärnvallen.

 

                           Veckans femma ansvarar för:

-          Städning av omklädningsrum

-          Vara tränaren behjälplig vid träningens början och slut

-          Att motverka gruppbildningar eller mobbning mellan spelare

-          Jobba aktivt för att stärka lagkänslan

 

OBS!!! Viktigt här att också poängtera och upprepa det ansvar spelarna har gentemot yngre spelare, skolan och övriga samhället.

 

Tränings inriktning:

-          Fortsatt träning av den grundläggande teknikträningen på samtliga moment – träning sker i högt tempo med hög svårighetsgrad

-          Handledsskott/ passning

-          Vidareutveckla spelförståelseträningen ( femmans agerande)

-          Successiv ökning av träning av olika spelsituationer, forechecking, försvarsspel, 3 mot 2 etc

-          Systematisk specialträning

-          Konditionsträning

-          Teknikinriktad mjölksyraträning

-          Rörlighetsträning

-          Svårighetsgraden och tempot höjs successivt

-          Matcherna påverkar övningsvalet

-          Träning i stress situationer under matchliknande former med aggressiva motståndare

-          Styrketräning, allmän och av uthållig karaktär

-          Praktisera tackling

-          Matchanalys och matchsitutioner

-          att i början av säsongen gå igenom de ordningsregler som gäller på tjärnvallen

-          träningen är EJ avslutad förrän alla lämnat omklädningsrummen

 

 
 
Allmän fysisk träning:

 

Konditionsträning

                                  

Den maximala syreupptagningen ökar kraftigt, därför bör konditionsträningen bedrivas hårdare än tidigare. Konditionsträning skall bedrivas under hela säsongen för att öka den maximala syreupptagningsförmågan. Träningen bedrivs med en intensitet på 60 – 80% av max beroende på vilken träningsform som används. I första hand används distans löpning på 5 – 10 km. Intervallträning kan också köras med 3 – 8 min arbete och  2 – 4 min aktiv vila, i form av löpning eller bollspel som upprepas 3 – 6 ggr, med en intensitet på ca 160 – 180 pulsslag/minut.

 

 

Styrketräning

 

Spelarna är också mer mottagliga och lämpliga för hårdare styrketräning MEN beträffande styrketräning med skivstång bör man fortfarande vara mycket återhållsam samt inleda denna träningsform med en lång period av inlärning av rätt lyftteknik. Träningen bör fortfarande bedrivas med lätta vikter i lugnt tempo och med många upprepningar. Målsättningen med styrketräningen skall vara att aktivera alla muskelgrupper med hjälp av muskeluthållighetsövningar. Som belastning vid dessa övningar bör man använda den egna kroppsvikten eller lätta vikter. Ett jämnt och snabbt tempo med 15 – 30 upprepningar som körs i 3 – 6 omgångar. Paus på 1 – 2 min mellan varje omgång. Vikterna bör ligga på 20 - 40% av spelarnas maximala förmåga. Olika styrketräningsformer som kan användas är olika hoppövningar, tex skridskohopp, spänsthopp och flerstegshopp, stationsträning, styrkegymnastik, kraftfyllda lekar, hantlar, medicinboll, modul och skivstång.

 

Rörlighetsträning

 

Eftersom spelarna växer mycket och tränar mycket styrketräning så måste de också träna rörlighetsträning enligt kontraktion – avslappning – töjningsmetoden eller stretchingmetoden för att bibehålla och helst förbättra den naturliga rörligheten i muskler, leder och ligament.

Träningen bör bedrivas på ett allsidigt sätt dvs övningarna bör väljas så att kroppens alla leder arbetas igenom.

 

Individuell träning

 

Den allmän fysiska träningen genomförs mestadels gemensamt men bör även kompletteras med individuell träning utöver den ordinarie. Specialprogram bör göras för målvakterna, framförallt innehållande rörlighetsträning och träning av reaktionssnabbheten.

 

 

 

 

Damlag

 

Finns det spelare skall damlaget finnas inom sektionen.

Flickorna skall beredas plats upp till U-14 på lika villkor som pojkarna.

 

Målsättning:

-          De skall beredas plats att få delta i lämplig serie utifrån spelarmaterial

-          Mer individuell inriktning mot fasta platser i laget

-          Ingen toppning

-          Duschning efter match och träning

-          Skall ges möjlighet att delta i en cup med alla spelare ( ordna egen cup)

-          Ett träningsläger per säsong bör genomföras på hemmaplan

-          Att skicka representanter till inlandets sammandragningar, det som kallades Team Lappland

-          Lagkaptensutbildning skall genomföras i oktober

-          Tränare/ledare/materialförvaltare skall ges möjlighet till fortbildning

-          Tränare, lagledare och materialförvaltare skall vid säsongsavslut utvärdera säsongen samt presentera planer för nästa säsong och lämna till sportgruppen och styrelsen.

 

Organisation:

-          2 st ansvariga istränare, 1 st ansvarig lagledare, 1 st ansvarig materialförvaltare

-          Alla ledare skall medverka till att det sprids en positiv anda mellan lagen

-          Utse funktionärer till de olika arbetsuppgifter tex kioskansvarig, ismaskinsförare, dataansvarig för lagsidan på hockeyns hemsida samt arbetsgrupperna

 

 

Ansvar:   

-          Laget ansvarar att läktare städas efter varje match samt                           

     kontroll av omklädningsrum

-          Tränaren skall informera spelarna så de känner till de ordningsregler som finns på tjärnvallen.

 

 

                                                   Veckans femma ansvarar för:

-          Städning av omklädningsrum

-          Vara tränaren behjälplig vid träningens början och slut

-          Att motverka gruppbildningar eller mobbning mellan spelare

-          Jobba aktivt för att stärka lagkänslan

 

 

 

Tränings inriktning:

-          Träning skall ske under sept/okt – febr/ mars

-          Alla bör klara teknikmärket i silver ( se bif stencil)

-          att i början av säsongen gå igenom de ordningsregler som gäller på tjärnvallen

-          träningen är EJ avslutad förrän alla lämnat omklädningsrummen

 

Grundläggande teknikträning

-          puckföring i hög fart

-          flippassning

-          skott i hög fart

-          passning i hög fart

-          blockera skott

-          individuella tekniska moment

 

Vidareutveckla den individuella spelförståelseträningen

-          3 mot 1, 2 mot 2, 3 mot 3 situationer

-          närkampsspel, aggressivt spel tränas

-          träna grunderna i olika typer av försvarsspel och anfallsspel

-          grunderna i femvis spelförståelseträning

-          konditionsträning

-          rörlighetsträning

-          träningen bör inriktas på att befästa tidigare inlärda moment

-          svårighetsgraden och tempot höjs successivt

-          matcherna påverkar övningsvalet

 

Träning under icke seriesäsong:

Under denna del av säsongen bör spelarna syssla med någon annan idrott tex fotboll, simning, brottning, cykling samt de flesta friidrottsgrenar.

Paralellt med detta bör absolut en ishockeyinriktad allmän fysisk träning bedrivas. Denna träning bör också bedrivas i någon form under seriesäsong.

 

Allmän fysisk träning:

                         Koordinationsövningar bör dominera träningen.

                                   Smidighet tränas bl a genom olika hinderbanor.

 

Huvudprincipen för den fysiska träningen är stor mängd och låg intensistet. Härigenom skapas hållfasthet hos muskler, senfästen och ligament. I slutet av åldersperioden kan man införa lätta belastningar på ca 20-30% av max tex kamrat

som håller emot och bromsar rörelsen, vilken utförs i lugnt tempo med många upprepningar.

 

 

A-lag

 

Målsättning:

Att styrelsen upprättar dokument i Vision framtid även för A-laget under säsongen 08/09.

 

 Tjäna pengar-katalogen
Sponsorer
E-postlista


Meddela mig vid...
Gästboksinlägg
Utskick
Nyhet
Resultat

Information
Senast uppdaterad
2014-11-13
Besökare
87708
Genereringstid
0,0469 sekunder