Sidan är obetald och kommer att inaktiveras inom kort. Om ni vill ha sidan kvar så måste sidan betalas.
Har det blivit något fel ta kontakt med info@lagsidan.se. Ange då också vilket lag/klubb det är frågan om.

Kafe info

KOM IHÅG!

 

 

Dörrar                Alla FYRA dörrar till fiket måste av säkerhetsskäl vara upplåsta den tid fiket är öppet. Glöm inte låsa alla fyra samt larma vid stängning. Kod får ni vid mottagandet av nyckel.

 

Redovisning      Försäljning av lagets egna sortiment måste redovisas separat. Av det vi säljer får laget som vanligt 80 % av det ”egna”, mot 20 % av det ordinarie sortimentet. Separat lista för att underlätta detta finns i kafépärmen.

 

Växelkassan      Nycklar, kafépärm och kassaskrin (lagets egna) med växelkassa på 300 kr i lämpliga valörer lämnas till näste man på listan efter stängning, söndag kväll till Pyret. Inga pengar får finnas kvar i fiket över natten!

 

Dagskassan       Dagskassan sätts asap in på pg 523837-3 efter stängning, kuvert finns i kassaskrinet. Fyll i redovisningsbladet i pärmen samt meddela Pyret direkt via sms, 0702 - 90 48 27 eller mejl de två olika beloppen. Belopp som inte omgående kommer in på lagets konto belastar lagkassan som då får lägga ut till föreningen.

 

Reservnyckel    Reservnyckel finns hos Pyret, 753 35 49 eller 0702 – 90 48 27.

 

Gratisfika          Enligt DE:s regelverk har ingen rätt till gratisfika. Sekretariatet bjuds på kaffe enbart vid seriespel. Gör gärna i ordning en kanna, slutar matchen efter stängning skall sekretariatet lämna kannan på läktaren utanför fiket.

 

Städning             Plocka, torka och håll rent löpande. Vid stängning, v.v. lämna det så som du själv skulle vilja finna det. Se även punkt 3 nedan. Städning inkluderar även att plocka skräp från läktarna (för att hålla råttor borta).

 

Sopsäckar          Kaféets och läktarnas sopsäckar slängs direkt när de är fulla samt vid stängning, glöm inte sätta i nya tomma säckar. Fulla säckar slängs i container på andra sidan ishallen (sidan mot gräsplan). Sopsäckar får aldrig lämnas någon annan stans! Är containern full/så gott som full meddela Pyret eller vaktmästare omgående!

 

Öppettider         Vi är skyldiga att hålla fiket öppet vid matcher. Vissa helgpass kan därför komma att förlängas med kort varsel. Vid match som slutar efter kl. 21 kan ni stänga fiket redan efter sista pausen. Dock måste ni be sekretariatet meddela publiken detta inför sista paus.

 

Tag med             1 liter mjölk, en handduk (tas hem efter avslutat pass), bröd, kaffebröd, ev. gamla barntidningar och ett strålande försäljningshumör Smile.

 

Slutsålt               Ring Pyret eller be näste man på listan köpa med sig till nästa pass.

 

Caféregler         Samtliga av föreningens regler gällande fiket skall alla ni som står i fiket i förväg ha läst igenom. Se nedan:

 

                           ”Caféansvarig och Cafépersonals ansvar i cafeterian för nedan 6 st. ansvars punkter:

1. Ansvar Brand:
Ansvarar för att lokalen uppfyller lagstiftad brandsäkerhet när allmänheten bereds tillträde genom att låsa upp alla nödutgångs dörrar 2 st. mot ishallen, 1 st. mot balkongen samt 1 st. entrédörr.

2. Ansvar Inbrott:
Ansvarar för att lokalen låses och larmas på ett betryggande sätt när allmänheten ej längre bereds tillträde till lokalen.

3. Ansvar Städning:
Ansvarar för att lokalen dagligen städas, dammsugs inklusive moppas/våt torkas på ett för ändamålet godtagbart sätt.
I kök läggs stor vikt på hygienen av kyl/frys, spis och korv låda.

4. Ansvar Miljö:
Ansvarar för att kommunala miljö & hälsovårdsnämndens krav upprätthålls genom att bl.a. sophantering skall ske i tillslutna plastsäckar som dagligen, omgående transporteras till sopcontainern på andra sidan av ishallen.

5. Ansvar Livsmedelshygien:
Hygienen skall hållas på en för ändamålet mycket hög nivå.
Händer tvättas ofta vid hantering av livsmedel samt att noggrannhet iakttas på temperatur för livsmedel.

6. Ansvar vid Delegering:
Caféansvarig skall se till och ansvara för att all egen personal (föräldrar), som skall idka försäljning i eller utanför lokalen är mycket väl informerad och medveten om hela innehållet i dessa regler "Café information". ”

 

 Tjäna pengar-katalogen

Information
Senast uppdaterad
2013-02-26
Besökare
159286
Genereringstid
0,0156 sekunder