Individuellt val Ishockey i Nässjö

Historia


Sedan 2003 har Nässjö HC tillsammans med Brinellgymnasiet i Nässjö drivit
Hockeygymnasium på lokal nivå, numera kallat Lokal idrottsutbildning (LIU)
med Individuellt val Ishockey.

Utbildningen genomförs med samma ambition som elithockeygymnasierna. Vi har dock inte elitcertifieringen för elithockeygymnasier, som infördes 2011, då vårt representationslag inte spelar i Elit (SHL eller Hockeyallsvenskan).
Vår juniorverksamhet har Elitstatus genom att vi med hög ambition driver
spelarutvecklingen inom föreningen mot högt satta mål, med Svenska Hockeyförbundets
krav på kvalitet.
Genom den satsning vi gjorde 2003 avancerade vi till J18 Elit säsongen 2009-2010, och
året efter 2010-2011, avancerade vi även till J20 Elit.
För närvarande spelar J18 i div 1 och J20 i div 1. Vår ambition är att spela med båda
lagen på elitnivå, och därför satsar vi nu på att avancera med J20 till Elit igen.
 
Syfte


Juniorverksamheten syftar främst till att utveckla och förädla talangfulla juniorspelare
till spelare för vår seniorverksamhet, för att avancera till högre serier. Det kortsiktiga
målet är att spela med vårt representationslag i Hockey-Ettan.
Nässjö HC har även som ambition att utbilda och utveckla spelare för att varje individ
ska kunna nå så långt som möjligt med sin ishockey, både inom Nässjö HC och i andra
föreningar.


Utbildning Individuellt val Ishockey (Specialidrott)


Vår hockeyutbildning följer Svenska Ishockeyförbundets riktlinjer för utveckling av
juniorer. Träningarna bedrivs enligt ”Vägen till Elit” med fokus på fyra viktiga
utvecklingsområden:


·      Spelförståelse
·      Målskytte
·      Psykologi
·      Hockeyatletism


Information om utbildningsprogrammen och kontaktinformation till studie- och
yrkesvägledare hittar du på Brinellgymnasiets hemsida:
 
https://nassjo.se/barn-och-utbildning/brinellgymnasiet/idrott.html
 
Träning på skoltid (Specialidrott)


Under dina studieår erbjuder ”Individuellt val Ishockey” två träningar i veckan på
dagtid, då fokus ligger på individens utveckling samt finslipning av teknik, taktik,
tränings- och tävlingslära. I utbildningen varvas teoretisk utbildning med praktisk
träning.
Träningen utförs på olika platser som är väl lämpade för aktuell aktivitet. Ispass
genomförs i ishallen i Nässjö och fyspass genomförs på skolan samt vid ishallen.
Gymträning sker i NAMK:s välutrustade lokaler som ligger i Tennishallen och i ishallens
gym. Teoripass har vi på skolan eller i ishallen.

Träningen är förlagd till måndag eftermiddag, onsdag morgon och torsdag morgon där
varje elev har två av dessa tillfällen, beroende på skolschema.
Transporter med organiserad buss sker på måndagar från skolan till ishallen och på
onsdag respektive torsdag från ishallen till skolan. Övriga transporter svarar eleven för
på egen hand.


Utbildningen är uppdelad i kurserna:


      Idrott och Hälsa, specialisering 1 (100 p)
      Idrott och Hälsa, specialisering 2 (100 p)
      Tränings- och tävlingslära 1 (100 p)
 
Tränare och Instruktörer (Specialidrott)


Huvudinstruktör för Individuellt val Ishockey

Anders Ottosson har Nässjö HC som moderklubb och har under många år utvecklat sig
på tränar- och coachsidan. Han är en av Svenska Ishockeyförbundets Hockeykonsulenter
och har under sju år varit såväl Manager som Assisterande Coach för Damkronorna, med
erfarenhet från fem VM och två OS.
Anders har högsta tränarutbildningen inom svensk Ishockey, ETU, och utbildning inom
Svenska Olympiska Kommittén, SOK, samt internationell tränar- och ledarutbildning.
Till sin hjälp i har Anders även specialinstruktörer under utbildningen, t.ex. för
målvaktsträning.


Målvaktsinstruktör


Christian Gustavsson är ansvarig för målvaktsdelen och har ett långt förflutet som
målvakt och målvaktsinstruktör. Christian har varit ansvarig för Smålands TV-puck
målvakter vid flera tillfällen och jobbar vid jämna mellanrum som målvaktsintruktör för
Svenska Ishockeyförbundet vid deras camper.


Instruktör Tränings- och tävlingslära 1


Henrik Mörk är ansvarig för kursen Tränings- och tävlingslära 1 och de teoretiska
delarna i undervisningen. Henrik är utbildad lärare i Specialidrott och har varit verksam
på hög nivå inom längdskidånking.
 
Ansökan till Individuellt val Ishockey


Du ansöker till det gymnasieprogram, exempelvis Ekonomi, du önskar läsa. Samtidigt
söker du ”Individuellt val Ishockey”.
Ansökan skall vara Brinellgymnasiet tillhanda senast 1 februari 2018, men det är bara
positivt om du skickar in din ansökan tidigare.
Gör såhär:
Använd denna länk och ladda hem ”Ansökan lokala idrotter start höst 2019”: 

 
https://nassjo.se/download/18.10e76864165add3787cba3d/1537175034757/Ansöka
n%20Ishockey%20HT19.pdf


Skriv ut, fyll i och posta ansökan till Anders Bergström, Brinellgatan 52, 571 35 NÄSSJÖ
 

Intagning


Du som ansöker om ”Individuellt val Ishockey”, Specialidrott, kommer att få genomföra
det förutsatt att du uppfyller de behörighetskriterier som skolan ställer.
Är det många som antas så kommer flera träningsgrupper att finnas, enligt skolans
beslut. Du måste dock vara medveten om att ”Individuellt val Ishockey” inte ger spel-
eller träningsgarantier i Nässjö HC:s verksamhet.

Exempel på spelare som nått elitnivå

Vi har många exempel där Nässjö HC Hockeygymnasium varit en språngbräda till
Elithockey, eller en fortsatt lång hockeykarriär.

Några exempel:
 
Jesper Williamsson, -90, spelar i Rögle BK, SHL.
Lämnade NHC efter två år på HG för spel i HV71 J20 SE.

Jonas Gunnarsson, -90, spelar i Malmö Redhawks, SHL.
Lämnade NHC efter två år på HG för spel i HV71 J20 SE.

Anton Bengtsson, -93, spelar i HV71, SHL.
Lämnade NHC efter två år på HG för spel i HV71 J20 SE.
 
John Petersson, -93, spelar Collegehockey i Lindenwood Univerity, MO, USA.
John gick ut HG och har via juniorhockey i USA kunnat fortsätta sin hockeykarriär
parallellt med studier på hög nivå.
 
David Kluge, -95, spelar  i Div1, Nybro.
Lämnade NHC efter tre år på HG för spel i HV71 J20 SE.
 
Daniel Bergqvist, -96, lämnade efter två år på HG för spel i Växjö Lakers J20 SE.
 
Hampus Alexandersson, -96, lämnade efter 3 år för spel i Linköping HC SE.
 
Kontaktinformation


Ansvarig för Nässjö HC:s koppling till ”Individuellt val Ishockey”
Håkan Särenborg , tel. 070-288 51 28, hakan@elteknik.org
Huvudinstruktör för Individuellt val Ishockey
Anders Ottosson, tel. 070-750 95 26, hgnassjo@telia.com
 
Målvakts instruktör för individuellt val ishockey
Christian Gustavsson, tel. 070- 658 98 91, cgn@nevotex.se
Ansvarig för Idrottscentrum Brinellgymnasiet
Anders Bergström, tel. 0380-51 88 84, anders.bergstrom@nassjo.se

 
Information om Nässjö HC:s Juniorverksamhet
 
Ansökan till test- och informationsdag för Nässjö HC
För att kunna planera föreningens verksamhet på ett så bra sätt som möjligt anordnar
Nässjö HC en test- och informationsdag i december månad.
 
Spelare utifrån
Ansökan till test- och informationsdag i Nässjö görs senast 1 december genom att maila
oss ifyllt anmälningsformulär.
Under december kommer Nässjö HC att kalla intresserade spelare från andra klubbar
för information, träning, tester och internmatch i Nässjö den 27 december. Separat
program kommer med inbjudan.
 
Ansvarig för Nässjö HCs test- och informationsdag för ishockeygymnasiet är Nässjö HCs
juniorscoutinggrupp. Denna grupp innehåller sportchef, juniorsansvarig, J20-tränare,
J18-tränare, A-pojktränare samt A-lagstränare.
 
Spelare från Nässjö HC
Ansökan och besked om antagning sker på samma sätt som för spelare utifrån, dock
kommer spelare från Nässjö HC att kallas till separata tester och utvärdering under
säsongen.
 
Ansökan ska innehålla
      Namn
      Födelsedata
      Hemadress
      Telefonnummer
      E-postadress
 
      Nuvarande klubb
      Nuvarande lag
      Position
      Eventuellt spel i distriktslag/landslag eller andra meriter
      En kort beskrivning av dig själv och varför Nässjö HC ska välja just dig
 
Ansökan skickas till
Ansökan om att delta på Nässjö HCs juniortestdag gör du på nedanstående länk.


https://goo.gl/forms/HqeWSUJ8Sm3Woyq73


Spelare som blir aktuella för ”Individuellt val Ishockey” i Nässjö kommer att följas i sina
respektive lag under vårsäsongen. Vi kommer att förse er med upplägg för försäsongen
så att ni som kommer utifrån har förutsättningar för en bra start på kommande säsong.
 

Träning i föreningens regi
Juniorerna tränar tre till fyra ispass och minst ett fyspass på kvällstid i veckan. Utöver
detta har spelarna möjlighet att träna på vårt gym i direkt anslutning till rinken.
Nässjö HC bedriver även specialträning utifrån de behov organisationen identifierar.
Detta kan vara särskild målvaktsträning, back- och forwardsträning, tekningsteknik eller
liknande.


Matcher
Du kommer främst att spela matcher i det lag du åldersmässigt tillhör.
Vi har två separata juniortrupper, en J18 trupp och en J20 trupp. Vid behov och utifrån
individens utveckling kan spel vara aktuellt även i andra lag, än där man har sin
ursprungliga hemvist.
J18 spelar Div 1 med ca 20 seriematcher. För att kompensera detta tills vi är i Elit igen,
med 34 matcher, spelar vi fler försäsongsmatcher och turneringar. Givetvis vill vi spela
kval uppåt efter säsongens slut.
J20 spelar Div 1 med ca 27 matcher i grundserien. Till detta lägger vi sex till åtta
försäsongsmatcher innan seriestarten.
 
Tränare och Instruktörer


Huvudansvarig för Juniorlag och Head coach för J20
Mats Karlsson och Mattias Johansson är ansvariga för den sportsliga biten av
juniorverksamheten. De ansvarar för den träning som bedrivs och planering av den
sportsliga verksamheten för Nässjö HC juniorlag. De är även ansvarig coach för J20-laget
i träning och match. Mats och Mattias är hockeyfostrad i Nässjö och båda har behörighet
inom Svenska Ishockeyförbundets tränarstege.

Head coach för J18
 Mats Karlsson och Mattias Johansson ansvarar även för J18.
Nässjö HC:s båda juniorlag ingår i en gemensam organisation som har ett nära
samarbete med Individuellt val Ishockey och representationslaget. Till vår hjälp har vi
en även en väl fungerande stab med istränare, fys-tränare, målvaktstränare, videocoach
och stödfunktioner. Alla hjälps vi åt att bli bättre på att utveckla våra unga spelare.
 
Är du rätt spelare för Nässjö HC?
Vi sätter stor fokus på spelarens karaktär och vi vill att spelaren har rätt attityd och
inställning.


Några ledord är:


      VILJA att utvecklas varje dag
      ATTITYD till att prestera för sin utveckling i såväl skolämnen som inom hockeyn
      FYSISK förmåga
      FUNGERA I GRUPP


Vi vill även att du som söker till vår utbildning ska vara medveten om att en satsning på
ishockeyn innebär en investering såväl fysiskt som mentalt. Vi brukar informera om att
de tre åren på HG innebär hockey, skola och att äta och sova. Det ställer stora krav på dig
som individ att kunna ta hand om dig, kunna planera och vara fokuserad.
 

Du som söker och blir antagen kommer att uppleva tre härliga år i Nässjö.
 
Vad erbjuder Nässjö HC?
Vi erbjuder dig en bra miljö att utvecklas i, både som individ och spelare. Vi kommer
stötta dig med att du skall nå dina realistiska mål med ishockeyn.
 
 
Varmt välkommen att höra av dig!

 

Foosball   |  Biljardbord   |  Biljard   |  Bordtennisbord

Skapad av Lagsidan.se   |   Lägg till Favoriter   |   Gör till Startsida   |   Atom & RSS
Tjäna pengar-katalogen

Information
Senast uppdaterad
2019-09-17
Besökare
637353
Genereringstid
0,0781 sekunder