Sidan är obetald och kommer att inaktiveras inom kort. Om ni vill ha sidan kvar så måste sidan betalas.
Har det blivit något fel ta kontakt med info@lagsidan.se. Ange då också vilket lag/klubb det är frågan om.

 

Här följer några milstolpar i Fritsla Hockeyklubbs rinkprojekt:
 • 30 december 2004- klubben bildas och bestämmer i sina stadgar att göra en satsning för att få till stånd en hockeyrink för inlinehockey och ishockey i Fritsla.
 • 6 oktober 2005- klubben skriver under en överenskommelse med Marks Kommun om nyttjanderätten för grusplanen vid Risma.
 • 3 november 2005- grusplanen skrapas och jämnas till något.
 • 21 december 2005- den 4 hålen för belysningsstolparna grävs.
 • 22 december 2005- belysingsstolparna kommer upp.
 • 23 januari 2006- virket anländer till bygglokalen.
 • 28 januari 2006- sargbygget inleds.
 • 11 maj 2006- PEAB undersöker grusplanen för en kommande asfaltering.
 • 31 juli 2006- asfalten beställs.
 • 31 oktober 2006- PEAB mäter ut och markerar på planen för hyvlingsarbete och asfaltsbeläggning.
 • 6 november 2006- PEAB påbörjar arbetet med att hyvla och packa planen. Grus läggs ut.
 • 16 november 2006- mindre diken för att leda bort vatten grävs samt jord jämnas ut runt omkring.
 • 24 november 2006- de riktiga dikena grävs efter att Vattenfall varit och gjort en kabelanvisning.
 • 28 november 2006- PEAB lägger asfalten.
 • 2 december 2006- Sargsektionerna fraktas ner till planen från KMI-lokalen.
 • Från den 2:a december 2006 fram tills den 10:e februari 2007 har sargsektionerna monterats, 4 sarghörn har byggts, kortsidorna och långsidorna har rests, plintar har grävts ner och strävor dragits för infästningar utav sargen, båset har byggts färdigt till hälften.
 • 8 februari 2007- första spolningen på rinken genomförs och följs utav drygt 3 dagars ytterligare spolande.
 • 9 februari 2007- en gammal bodvagn på hjul körs till planen för enklare ombyte och förvaring.
 • 11 februari 2007- första riktiga skridskoskären tas på Fritslas nya hockeyrink.
 • 3 mars 2007- Rinken invigs.
 • 28 juni 2007- 4 st galvade belysningsstolpar med armaturer anländer till Rinken (och ersätter förmodligen de tilltänkta trästolparna i hörnen), ett stort tack till Marks Bostad och PESAM.
 • 7 juli 2007- Rodcon sponsrar klubben med att gräva ned dräneringsslang fullständigt runt om Rinken, gräver ned kabelrör för framtida eldragning samt gräver ned betongfundamenten för de nya belysningsstolparna.
 • 10 september 2007- Fritsla Hockeyklubb vinner budgivningen på en mobil träbod med gasolvärme som kommer stå placerad vid Rinken.
 • 14 september 2007- stängsel för kortsidorna fraktas.
 • 17 oktober 2007- bygglovsanmälan för boden skickas in.
 • 17 november 2007- sparklisten hämtas från Borås och monteringsarbetet började
 • 25 november 2007- boden transporteras från Borås av Bröderna Håkansons 
 • 28 november 2007- definitivt besked från kommunen om elanslutning.
 • 29 november 2007- PESAM hjälper till och dränering samt kabelrör (för el till belysningsstolparna) läggs ner i marken. Boden placeras på sin permanenta plats.
 • 4 maj 2008- stängselmontering på den södra kortsidan påbörjas och bodens fasad tvättas och förbereds för målning.
 • 17 maj 2008- trädfällning påbörjas för att skapa väg för Ingemar Hallberg förbi Rinken.
 • 20 maj 2008- arbetet med de nya målburarna drar igång med svetsning hos Thomas Nyman.
 • 28 juni 2008- En port på den norra kortsidan färdigställs för snöröjning, vattenutforsling m.m.
 • 5 juli 2008- PESAM Entrepenad hjälper till med grävningsarbete för att göra en ny väg för Hallberg.
 • 6 augusti 2008- Boden börjar målas om och byggas om invändigt.
 • 25 oktober 2008- Arbetet med båsets tak och förlängda väggar påbörjas.
 • 2 november 2008- Kabel grävs ned och belysningsstolparna lyfts på plats.
 • December 2008- Tillfälliga strålkastare monteras upp och båstaket byggs klart.
 • Januari 2009- Reklamskyltarna monteras upp.
 • Mars 2009- ca 100 kabel från elanslutning till boden grävs ned.
 • April 2009- Material- och utrustningsdelen av boden byggs iordning och en elcentral installeras i boden.
 • Maj 2009- betongplattor runt båset börjar läggas ut.
 • Juni 2009- bodens dörrar färdigmålas och nästa bås förbereds med plintar.
 • Juli 2009- arbetet med omklädningsdelen i boden påbörjas.
 • Augusti 2009- det nya båsets golv börjar ta form. Linjer, tekningspunkter och målgårdar målas på asfalten. Stängsel monteras upp på den norra kortsidan.
 • September 2009- boden färdigmålas invändigt och belysningsstolparna testas.
 • Oktober 2009- eluttag monteras och kabeldragning förbereds för montering av belysning inne i boden.
 • December 2009- de nya strålkastarna monteras upp, kopplas in och testas.
 • April 2010- målgårdarna vitmålas och linjeras röda.
 • Augusti 2010- det nya båset får väggar och tak. Det gamla båset riktas och får ny panel.
 • Augusti 2011- Ny bod på ca 24 kvm placeras vid norra kortsidan av rinken och den gamla flyttas mot öster och roteras 90 grader.
 • Augusti 2012- Den nya boden får ny panel nertill och målas utvändigt.
 • November 2012- Omklädningsrummet i nya boden får nya bänkar, och vägg och tak målas.

Kort info om Rinken:

 • Underlag: Asfalt ABS8
 • Sarg: Tryckimpregnerad träkonstruktion byggda i sektioner på 1,2m x 3,5m
 • Spelplansmått: ca 24m x 37m
 • Belysning: 8 st 400 W strålkastare, 4st på varje sida
 • Övrigt: Port för snöröjning etc, 2 bås med väggar och bänk i direkt anslutning till sargen. Två bodar med värme. En för ombyte, kioskverksamhet och andra sammankomster, och en för förvaring och skridskoslipning.

 Bilder på planen, sargbygget och rinken 
 
 Filmklipp över hur rinken växt fram från den 7:e juli 2005 till den 23:e maj 2007

 


Tjäna pengar-katalogen
SponsorerLJ Winqvist stiftelse
Svetsmontage i Fritsla AB

ST Autoglas
PS Rör

Ramilio PizzeriaSalong Krusidull
Miljöpunkt ABE-postlista


Meddela mig vid...
Gästboksinlägg
Utskick
Nyhet
Resultat

Information
Senast uppdaterad
2019-08-23
Besökare
142460
Genereringstid
0,1094 sekunder