Nyhetsbrev
 
från Ordförande
 
Byalaget.
 
 
  Uppdaterad
 
26 mars 2010
 
 
 
 
Åkullsjön 20.03.2010

 

Hej!

 

En lägesrapport från byalaget: Under 2010 har vi flera projekt att åtgärda.

Båten skall lagas, ny åror inhandlas. Bryggan och flytvästar samt infoskylt

ses över. Byalagets egna nya hemsida är under bearbetning. Byaplanen uppgraderas.

 

De årliga arrangemangen, Valborg, städning av Bjännsjön, cykelfest, höstfest,

pubkväll och julmarknad, som vanligt.

 

Trådspännardagen utgår, men det blir Grillfest och tipsrunda under sommaren

på andra sidan  sjön.

 

Vi har gjort en översyn av Aktivitetsgrupperna och sammankallande kan

ändra inom grupperna om så önskas.

 

Det är önskvärt att frivilliga ställer upp och hjälper till vid cykelfesten, puben

och julmarknaden.

 

Det är återigen dags att betala medlemsavgiften:

 

Familj 200: -

Enskild 100: -

Pensionär 100: -

 

Stödmedlemmar 20: - (för de personer som ej bor i byn)

Möjlighet att lägga ett frivilligt bidrag finns också.

 

Efter byalagets årsmöte ser styrelsen ut som följer:

Ordförande Annchristina Hulander, kassör Mikael Nord,

sekreterare Britt Inger Vängbo,

Övriga ledamöter: Camilla Andersson, Ann Brändström, Elke Beyer,

Mikael Lindgren, suppleant Ingemar Persson.

 

Har Ni frågor eller förslag, hör av Er till styrelsen, tel.nr finns på Hemsidan.

 

Vi som sitter i styrelsen, tycker att det är viktigt att Byalaget finns,

Och är tacksamma för de aktiviteter vi tillsammans med grupperna ordnar.

 

Väl mött då vi har UPPGRADERING AV ÅKULLSJÖNS BYAPLAN.

 

Vid pennan/ tangentbordet               Annchristina Hulander/Ordf. Byalaget

 

Medlemsavgiften betalas in på Bankgiro    270-8576

 

Glöm EJ avsändare namn.

 .................................................................................................

 
 
Vi i styrelsen tackar för den hjälp och det förtroende vi fått under året. Styrelsen har också försökt att stärka upp vår ekonomi med att arrangera "pub kväll och julmarknad", detta har gett resultat så vi har inga problem att betala räkningen på strömmen runt sjön.
Hoppas att ni tar tillfället i akt och ställer upp att delta i den nya styrelsen som väljs på årsmötet.

Byalaget/Marita


Brev från nya ordföranden  2 mars 2008
 
Hej alla bybor
 
Jag tackar för förtroendet att ni valt mig till ny ordförande i Byalaget. Det är både med glädje och rädsla jag tar detta uppdrag. Glädjen ligger i att vi tillsammans kan fortsätta att utveckla byn i en positiv riktning, rädslan är att ni tror att jag kan göra ett lika bra jobb som vår tidigare ordförande Åke vilket kan bli svårt. Men jag kan bara lova att göra mitt bästa.
 
Marita Glenge/ordförande Byalaget
 
FRÅN ORDFÖRANDEN  12 december 2007
 
Hej på Er.

Mina sista 2 veckor har som bekant varit en aning annorlunda. Jag drabbades av
en hjärninfarkt i både lilla och stora hjärnan men lyckligtvis så
klarade jag mig efter omständigheterna rätt så bra. Man har gjort
grundliga undersökningar och inte direkt funnit något allvarligt
medicinskt fel som orsakat det hela, vilket i sig är positivt. Det
händer tyvärr att även människor i min ålder drabbas. Jag kommer under
rehabiliteringen att vara sjukskriven till mot mars innan tanken är
jag skall återgå till jobbet igen.

I samband med rehabiliteringen blir jag ockå tvungen att säga ifrån
mig mina uppdrag , bl a ordförandeskapet i Byalaget. Det har varit en
mycket spännande och expansiv tid i byalaget och Åkullsjöns by vilket
jag är övertygad om att den kommer att fortgå. Vi , tillsammans med
byborna har gjort fantastiskt mycket under senaste tiden vilket även
kommer att märkas när byaplanen revideras samt att vi utfärdar en ny.
Jag kommer dock fortfarande att vara en aktiv bymedlem i byalaget men
för tillfället skall jag nog inte hålla i rodret. Jag kommer att
meddela valberedningen mitt beslut så att de få god tid på sig innan
årsmötet.

Vi kommer att höras mer längre fram. God jul på Er samtliga

MVH

Åke Lindgren
 
 
BYALAGET INFORMERAR 7 november 2007

Vi närmar oss slutet av verksamhetsåret och kan blicka tillbaka på en rätt så hektisk sommar.

Vi hade som målsättning med belysningen runt sjön att i bästa fall få lyset tänt fram till Gunnar Nilsson. Vi lyckades dock bättre än detta. Med gemensamma krafter har vi lyckats gräva ner all återstående kabel och få igång hela belysningsslingan. Detta är helt fantastiskt. Det är många i andra byar som pratar, med viss avund, om hur vi lyckats genomföra detta projekt. Vi bör ha i åtanke att skulle man lägga ut hela detta arbete på entreprenad pratar vi om summor som närmar sig miljonen, men vi har på ideell basis lyckats ro hem det. Makalöst säger jag. Visst ”finsliperi” återstår dock till nästa sommar med att lägga ut bark bl a.

Samtidigt som detta arbete pågått har vi ändå lyckats genomföra en hemvändardag och en gemensam brygga vid vår nya ”vilolund” som döptes till Blomstertorget under hösten. Blomsterpromenaden har även utvecklats och skötts exemplariskt under hela sommaren. Övriga föreningar i byn har självklart också medverkat till att hålla både landskapet levande och ungdomar verksamma. Vi är många föreningar som hjälps åt med att utveckla Åkullsjön. Resultatet av våra aktiviteter och engagemang kan vi se genom att samtliga lägenheter är uthyrda och inga hus står tomma.

Nu under hösten, innan vi går in i vinterdvalan, får vi dels titta och lyssna på Thomas Andersson som berättar om ockulta ting och företeelser från vår historia. Ni som inte bokat plats för detta evenemang den 7 december bör skyndsamt göra detta för att annonseringen går vidare till våra grannbyar under nästa vecka. Om vädret tillåter och många hjälper till hinner vi kanske även med att röja och elda ris nu på lördag 10/11 så att vi får en pulkbacke under vintern. Pulkbacken kommer att bli nedanför vedupplaget som Lennart Lidberg har.

Vill bara tacka för det fantastiska arbetet som samtliga bidragit med under våren, sommaren och hösten. Nästa år skall Byaplanen förändras/utvecklas. Verksamhetsplan för 2 nya år skall då göras. Jag tror att vi kommer att bli överraskade när vi reviderar den gamla planen och faktiskt blir varse om att vi hunnit med så mycket. Har vi tur kanske vi innan dess återfått bensin/diesel försäljning i byn. Jag vet att John-Erik arbetar för detta.

 

Tack för ordet

Åke Lindgren, ordf
071107
 

 
 
 
 
BYALAGET INFORMERAR  27 juli 2007


Så här i slutet av juli tänkte byalaget informera kort om läget och vad som händer samt vad som är på gång.

Arbetsgruppen som jobbat med hemvändardagen ( Åsa Oppman Dannelöv, Åsa Lindgren, Mari Lindgren och Margareta Nilsson) har samlats ett flertal gånger under våren för att planera hemvändardagen. Det är mycket att hålla i och många saker som skall ordnas.
Det mesta kring hemvändardagen börjar på att falla på plats och många personer är involverade kring genomförandet. Så här i slutet, inför dagen D, kan det kännas lite stressigt men väl när man är där brukar det fungera bra. Gunnar Nilsson arbetar frenetiskt med fotoutställningen som han utvecklat ytterligare denna gång. Det skall bli spännande att se vad han åstadkommit. Vi får hålla tummarna för att vädergudarna är med oss nu på lördag för det påverkar antalet spontanbesökare avsevärt. Tänk på att påminna varandra om att anmäla sig till Mari Lindgren eller Åsa Oppman Dannelöv om man har tänkt gå på dansen på kvällen.

Arbetet runt sjön har pågått under sommaren och eskalerar nu under juli. Vi har varit ett antal som kämpat med att få klart flytbryggan fram till Hemvändardagen och det ser ut att gå som planerat. En provisorisk möbel kommer förmodligen att pryda bryggan under hemvändardagen fram till dess en permanent lösning blir klar. Vad gäller belysningen runt sjön är vägen breddad, kabeln nergrävd och John-Erik Sund kommer under den närmaste tiden att skarva kablarna samt att sätta upp armaturerna fram till postlådan. Beställning av kabel för nästa etapp kommer att göras under veckan. Det är ca 250 meter som skall grävas ner, d v s från postlådan fram till ?Rotekorsningen?. När den är nergrävd finns kabel från
Hällgärdan fram till Gunnar Nilsson nergrävd, således nästan hela vägen. Målet är att vägen och belysningen skall vara helt klar och fungerande från Hällgärdan fram till postlådan innan vi går vidare. Har vi tur med väder och frivillig arbetskraft kan belysningen lysa från Hällgärdan fram till Gunnar Nilsson under senhösten och vintern.

Marknadsföringen av vår by går vidare. Den ?slogantävlng? som det röstades om under våren
har resulterat i att en bildekal kommer att tryckas upp. Åsa Oppman Dannelövs förslag
? Åkullsjön- byn med framtidstro ? vann. Beställning av dekalen är gjord. Dessvärre var det tekniska problem samt fullbokad kalender för tryckaren som gjorde att dekalen inte hinner komma förrän i augusti. Jag hoppas få se bildekalen på många bilar under hösten och vintern.

Slutligen får vi se om vi inte i November hinner med att bjuda på ett uppträdande på skolan
med en känd berättande artist som har en viss lokal anknytning. Vi undersöker möjligheten till detta.

Tack för Ert arbete under våren och sommaren. Nu knäpper vi händerna och hoppas att
Hemvändadagen får ?hyfsat? väder och många besökare.

Tack för ordet

Åke Lindgren, ordf
070727 

 

 
Åkullsjöns Byalag 2007-03-29

 

 

Ett nytt verksamhetsår har precis påbörjats för byalaget. Året kommer nog att präglas av det fortsatta arbetet med belysningen runt sjön samt  hemvändardagen den 28 juli.

Vi har en arbetsgrupp som påbörjat planeringen kring hemvändardagen och när tiden närmarsig dagen ?D? kommer de att behöva en del hjälp från frivilliga för att göra detta till ett minne både för oss bybor men även tillresta. Frågan är om vi kommer att slå deltagarantalet från förra gången på ca 550 personer.

 

Styrelsen fattade beslut om att avsluta insamlingen till belysningen 070430.

För Er som vill bidra finns möjlighet att göra detta på inbetalningskortet för medlemsavgiften som utdelats, märk då gärna på inbetalningskortet hur stor del som avser insamlingen.

 Syrelsen vill passa på att än en gång tacka för det enorma engagemang som Ni visat genom att skänka så mycket pengar till projektet belysning runt sjön. I dagsläget har vi fått in smått fantastiska 35 600 kr. Det visar samtidigt hur angeläget Åkullsjön är att få en belyst vandringsled runt sjön. Med gemensamma arbetsinsatser under sommaren och hösten kommer vi nog att kunna tända belysning under senhösten och vintern.

 

Årsmötet beslutade att införa 4 återkommande aktiviteter / år.

 Vi ber Er notera vilken grupp Ni hamnat i på  aktivitetslistan. Aktiviteterna är ;

 

Valborg

Trådspännardag

Städning Bjännsjön/ Flintagym

Höstfest

 

Länk till aktivitetslistan:

http://www.lagsidan.se/lagsidan/filer/885lAKTIVITETSGRUPPER%202007-09.doc

 

Valborg är en återkommande aktivitet som inte kräver någon större presentation. Trådspännardagen är en ny aktivitet som skall planeras tillsammans med Ekologiska föreningen. Den grupp som får Städning av Bjännsjön får även ansvar för att iordningsställa Flintagymet och se till att allt fungerar.

Höstfesten innebär mat och uppmärksammande av nyinflyttade till Åkullsjön. Normalt sett presenteras även Årets Åkullsjöbo på höstfesten, men eftersom det är hemvändardag i år flyttas denna utmärkelse till den dagen.

Gemensamt för samtliga aktiviteter är att respektive grupper har ansvar för att aktiviteten planeras och genomförs. Med rätt annonsering kring aktiviteten har sedan övriga bybor möjlighet att delta och hjälpa till vid genomförandet.

 

Som framgår av ovan är det ett nytt spännande verksamhetsår att vänta . Under senare delen av hösten när vinterns mörker lagt sig hoppas styrelsen att vi kan bjuda på ett populärt  kulturarrangemang, mer om detta kommer senare under hösten.

 

Slutligen önskar styrelsen samtliga en en riktig GLAD PÅSK och tackar samtidigt för Ert förtroende. 

 Åke Lindgren/ Ordförande Byalaget
Foosball   |  Biljardbord   |  Biljard   |  Bordtennisbord

Skapad av Lagsidan.se   |   Lägg till Favoriter   |   Gör till Startsida   |   Atom & RSS
Tjäna pengar-katalogen

E-postlista


Meddela mig vid...
Gästboksinlägg
Utskick
Nyhet
Resultat

Information
Senast uppdaterad
2018-01-18
Besökare
252055
Genereringstid
0,4063 sekunder