Nolltolerans

NOLLTOLERANS I UPPLAND 2018

En fotbollsmatch blir så bra och trevlig som aktörerna gör den till. Vilka är då aktörerna?
Det är samtliga spelare, domare, ledare och publik, ofta föräldrar och anhöriga. Idrotten har ett ansvar gentemot vårt samhälle där accepterade etiska och moraliska principer är av särskild vikt. För att leva upp till detta ansvar och skapa en trygg och trevlig miljö för vår fotbollsfamilj infördes 2008 NOLLTOLERANS inom Upplands Fotbollförbund.

Syftet är att få en bättre arbetsmiljö för såväl spelare, ledare som domare och publik som gör att de tycker det är roligt att träffas på en fotbollsplan för en fotbollsmatch.

Målet med NOLLTOLERANS är att få alla spelare, ledare och publik/föräldrar att uppträda medmänskligt och med fair-play mot varandra och domaren. NOLLTOLERANS innebär att det inte ska förekomma hot, förolämpningar, svordomar ordningsstörningar eller våld inom fotbollen.

Enligt regelverket ska domaren bestraffa spelare som använder svordomar, hot och förolämpningar mot andra spelare, domare eller publik. "En spelare ska utvisas om han/hon använder stötande, förolämpande eller smädligt språk och /eller gester".

Hur kan vi tillsammans åstadkomma NOLLTOLERANS inom fotbollen?

  • Varje ordförande ska regelbundet påminna sina ledare om innebörden av NOLLTOLERANS.
  • Alla ledare ska årligen påminna sina spelare om innebörden av NOLLTOLERANS.
  • Vid föräldramöten ska förening/ledare informera om NOLLTOLERANS.
  • Föreningens ska se till att det finns matchvärdar som bevakar att NOLLTOERANS följs bland publik. Matchvärdarna kan bära speciella västar som gör att de syns. Till matchvärdarnas uppgifter kan också höra att ta emot gästande lag och svara på frågor.
  • Upplands Fotbollförbund har tagit fram speciella brev om NOLLTOLERANS som vänder sig till spelare, ledare och föräldrar som finns på förbundets hemsida under NOLLTOLERANS. Dela ut dessa till alla nystartade lag och till äldre lag som påminnelse inför varje ny fotbollssäsong.

"Tillsammans gör vi skillnad"
Foosball   |  Biljardbord   |  Biljard   |  Bordtennisbord

Skapad av Lagsidan.se   |   Lägg till Favoriter   |   Gör till Startsida   |   Atom & RSS
Tjäna pengar-katalogen
Sponsorer


Information
Senast uppdaterad
2018-05-04
Besökare
347511
Genereringstid
0,0625 sekunder